เกรดเกียร์แม่นยำ

กราฟระดับความแม่นยำของเกียร์

เกรดมาตรฐาน ความแม่นยำเกรด
JIS (ญี่ปุ่น) N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
JIS-B1702-02 (NEW)
JGMA (ญี่ปุ่น) 1 2 3 4 5 6 7 8
JIS (ญี่ปุ่น) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
JIS-B1702 (เก่า)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GB10095 ~ 1009
ISO (นานาชาติ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIN (เยอรมนี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 3960 ~ 3967
GOST (สหภาพโซเวียต) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
วท.บ. (สหราชอาณาจักร) A1 A2 B C D
FN (ฝรั่งเศส) A B C D E
ANSI (USA) 4 3 2 1
วิศวกรรม (USA) 16 15 14 ~ 13 12 10 10 8