ZIPPTORK เทคโนโลยีโบลลิ่ง       

พัฒนาโดยมีภารกิจในการทำสลักเกลียว แม่นยำยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ควบคุมไม่เพียง แต่ยังไม่แพง

ทำให้เป็นไปไม่ได้

  • ทำให้ประแจผลกระทบอากาศ / ชีพจรของคุณสามารถควบคุมแรงบิดได้
  • ทำให้ประแจแรงบิดแบบไร้สาย / พัลส์แบบไร้สายของคุณสามารถควบคุมได้
  • ทำให้การคลิกของคุณสามารถมองเห็นได้ด้วยเสียงคลิก
  • ทำให้ข้อต่อที่แน่นของคุณสามารถควบคุมได้
  • ทำให้การตรวจสอบสถานะระยะไกลร่วมของคุณถูกปิดกั้นเป็นไปได้
  • ทำให้ลำดับการโบลต์ของคุณสามารถควบคุมได้
  • ทำให้การติดตามข้อมูลที่สลักเกลียวได้ทั้งหมด
  • ทำให้ผลิตภัณฑ์ควบคุมแรงบิดราคาไม่แพง