ZIPPTORK ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“ ข้อตกลง”)

อัปเดตครั้งล่าสุด: กรกฎาคม 29, 2020

โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางนี้อย่างละเอียดก่อนคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ดาวน์โหลดหรือใช้ ZIPPTORK Windows Software หรือ ZIPPTORK Android APP

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง:

 • ข้อตกลง หมายถึงข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ บริษัท เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ข้อตกลงนี้สร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือของ เครื่องกำเนิด EULA.
 • การใช้งาน หมายถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ บริษัท จัดหาให้โดยคุณดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ชื่อ ZIPPTORK
 • ข้อมูลบริษัท (หมายถึง“ บริษัท ”“ เรา”“ เรา” หรือ“ ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง ZIPP GROUP INC., No.16, Ziqiang 1st Rd., Zhongli Dist, Taoyuan City 32063
 • เนื้อหา อ้างถึงเนื้อหาเช่นข้อความรูปภาพหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถโพสต์อัปโหลดเชื่อมโยงไปถึงหรือให้บริการโดยคุณโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของเนื้อหานั้น
 • ประเทศ หมายถึง: ไต้หวัน
 • อุปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตดิจิตอล
 • บุคคลที่สามบริการ หมายถึงบริการหรือเนื้อหาใด ๆ (รวมถึงข้อมูลข้อมูลแอปพลิเคชันและบริการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ) ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่อาจแสดงรวมหรือจัดทำโดยแอปพลิเคชัน
 • คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันหรือ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามซึ่งบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้งานแอปพลิเคชันตามความเหมาะสม

การรับทราบ

โดยการคลิกปุ่ม“ ฉันเห็นด้วย” การดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่าคลิกที่ปุ่ม“ ฉันเห็นด้วย” อย่าดาวน์โหลดหรือไม่ใช้แอปพลิเคชัน

ข้อตกลงนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายระหว่างคุณและ บริษัท และจะควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชันที่คุณมีให้กับ บริษัท

บริษัท ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ขายให้กับคุณเพื่อการใช้งานอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

License

ขอบเขตของใบอนุญาต

บริษัท ให้สิทธิ์การใช้งานแบบเพิกถอนไม่ผูกขาดไม่สามารถถ่ายโอนและ จำกัด ในการดาวน์โหลดติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

ใบอนุญาตที่ บริษัท มอบให้แก่คุณนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยเคร่งครัดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

บุคคลที่สามบริการ

แอปพลิเคชันอาจแสดงรวมหรือทำให้เนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีอยู่ (รวมถึงข้อมูลข้อมูลแอปพลิเคชันและบริการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ) หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการบริการของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ความถูกต้องเหมาะสมคุณภาพหรือด้านอื่น ๆ บริษัท จะไม่ถือว่าและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ สำหรับบริการของบุคคลที่สาม

คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้งานแอปพลิเคชัน บริการและลิงค์ของบุคคลภายนอกนั้นมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้นและคุณสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทั้งหมดโดยความเสี่ยงของคุณเองและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม

ระยะและการเลิกจ้าง

ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลจนกว่าคุณหรือ บริษัท จะบอกเลิก
บริษัท อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในเวลาใดก็ได้และด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลให้ระงับหรือยุติข้อตกลงนี้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก บริษัท ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้โดยการลบแอปพลิเคชันและสำเนาทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อยกเลิกข้อตกลงนี้คุณจะต้องหยุดการใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมดและลบสำเนาแอปพลิเคชันทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ

การยุติข้อตกลงนี้จะไม่ จำกัด สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ของ บริษัท ตามกฎหมายหรือความยุติธรรมในกรณีที่คุณฝ่าฝืน (ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้) ของภาระหน้าที่ใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงปัจจุบัน

การชดเชย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือครอง บริษัท และผู้ปกครอง บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนหุ้นส่วนและผู้ออกใบอนุญาต (ถ้ามี) ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือเรียกร้องใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลเนื่องจากหรือ (a) การใช้แอปพลิเคชัน (b) การละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ; หรือ (c) ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม

ไม่มีการรับประกัน

แอปพลิเคชันนี้มอบให้แก่คุณ“ ตามสภาพ” และ“ ตามที่มีให้” และมีข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัท ในนามของตนเองและในนามของ บริษัท ในเครือและผู้ให้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องนั้นปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งโดยนัยทางกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แอปพลิเคชันรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดสำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อเรื่องและการไม่ละเมิดและการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการหลักสูตรการปฏิบัติงานการใช้งานหรือการปฏิบัติทางการค้า บริษัท ไม่รับประกันหรือรับรองและไม่แสดงถึงชนิดใด ๆ ที่แอปพลิเคชันจะตอบสนองความต้องการของคุณบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้เข้ากันได้หรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันระบบหรือบริการอื่น ๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือใด ๆ หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ สามารถหรือจะได้รับการแก้ไข

บริษัท และผู้ให้บริการใด ๆ ของ บริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (i) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันหรือข้อมูลเนื้อหาและวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมแล้ว; (ii) แอปพลิเคชันจะไม่มีการขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) เกี่ยวกับความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้ผ่านแอปพลิเคชัน; หรือ (iv) แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาหรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของ บริษัท ปราศจากไวรัสสคริปต์โทรจันม้าโทรจันเวิร์มมัลแวร์ช่วงเวลาหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อ จำกัด บางประเภทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้บริโภคดังนั้นการยกเว้นและข้อ จำกัด บางข้อหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีเช่นนี้การยกเว้นและข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 11 นี้จะถูกนำไปใช้ในขอบเขตสูงสุดที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ภายใต้ขอบเขตของการรับประกันที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ บริษัท จะรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการรับประกันดังกล่าว

การจำกัดความรับผิด

แม้จะมีความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นความรับผิดทั้งหมดของ บริษัท และซัพพลายเออร์ของ บริษัท ภายใต้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้และการรักษาแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลของคุณสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะถูก จำกัด จำนวนเงินที่คุณจ่ายจริง ใบสมัคร

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษอุบัติเหตุทางอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลการสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ / หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สาม เป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้) แม้ว่า บริษัท หรือผู้จัดหาใด ๆ จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการเยียวยาจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

บางรัฐ / เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อ จำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับคุณ

การแยกและการสละสิทธิ์

การแยกกันได้

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องบทบัญญัติดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์

สละสิทธิ์

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ความล้มเหลวในการใช้สิทธิหรือต้องการการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคู่กรณีในการใช้สิทธิดังกล่าวหรือต้องการการปฏิบัติดังกล่าวในเวลาใด ๆ หลังจากนั้น การละเมิดใด ๆ ที่ตามมา

การเคลมสินค้า

บริษัท ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการสมัคร

การปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็น "ผู้สนับสนุนการก่อการร้าย" และ (ii) คุณไม่ใช่ ที่ระบุไว้ในรายชื่อรัฐบาลสหรัฐของบุคคลต้องห้ามหรือ จำกัด

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นเนื้อหาเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลกับข้อกำหนดใหม่ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท

โดยการเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันต่อไปหลังจากการแก้ไขใด ๆ มีผลบังคับใช้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใหม่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันอีกต่อไป

กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของประเทศซึ่งไม่รวมความขัดแย้งของกฎของกฎหมายจะใช้บังคับกับข้อตกลงนี้และการใช้แอปพลิเคชันของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของท้องถิ่นรัฐประเทศหรือระหว่างประเทศอื่น ๆ

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ บริษัท เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของคุณและใช้แทนข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาระหว่างคุณและ บริษัท ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้หรือซื้อบริการของ บริษัท อื่นซึ่ง บริษัท จะมอบให้คุณในเวลาที่มีการใช้หรือซื้อดังกล่าว

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้คุณสามารถติดต่อเรา:

 • โดยอีเมล: [email protected]
 • โดยไปที่หน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา: https://zippgroup.com/contact-zipp-group/
 • โดยหมายเลขโทรศัพท์: + 886-3-4513314
 • ทางไปรษณีย์: หมายเลข 16 ถนน Ziqiang 1st, Zhongli Dist, เมืองเถาหยวน 32063, ไต้หวัน